Ofte stillet Spørgsmål


Vi yder prisgaranti gældende på Møn, Sydsjælland og Lolland Falster for samme produkt, service og vilkår.
Der er i øjeblikket ingen ventetid. Dette kan dog variere fra 1-14 dage.
I det offentlige låner man høreapparaterne som et hjælpemiddel. Der vælges det bedste men billigste høreapparat til den enkelte. Der er tit lang ventetid på de offentlige høreklinikker - også når der er behov for kontrol og justering. I en privat høreklinik, som Hørerøret, køber man høreapparaterne og kan få tilskud til dette fra Regionerne. Her er du selv med til at vælge hvilket høreapparat du har behov for. Vi bruger altid de sidste nye høreapparater der er på markedet med den bedste teknologi. Der er god tid til høretest, tilpasning og efterkontrol.
Ja. Der gives 1.500kr. pr. høreapparat til gr. 1 og 2 medlemmer og 750kr. pr høreapparat til gr 5 medlemmer. Dog max 50% af den samlede fakturabeløb.
Helbredstillæg bevilges af kommunen. Du bevilges en procentsats som kommunen beregner ud fra din indtægt og formue. Der kan bevilges op til 85% helbredstillæg. Førtidspensionister på den gamle ordning fra før 2003 kan også søge om helbredstillæg. Gå ind i borgerservice eller på www.borger.dk
Alle høreapparater der udleveres i Hørerøret har udvidet garanti. Dette betyder, at du kan få et erstatningsapparat, hvis du er uheldig at miste et høreapparat. Der vil dog være en mindre selvrisiko.
Hos Hørerøret er det gratis at få lavet en høretest.
Det er OTICON der leverer batterier til alle borgere der har høreapparater uanset om de er udleveret via det offentlige eller privat. Batterier er gratis og kan bestilles her: https://www.oticon.dk/hearing-aid-users/bestil-batterier
Er det første gang du skal have høreapparater, skal der laves en henvisning hos en ørelæge eller på en øre-næse og halsklinik. Du behøver ikke gå til egen læge men kan ringe direkte til ørelægen. Har du høreapparater i forvejen, og er disse 4år gamle, kan der søges tilskud direkte hos regionen. Hos Hørerøret har vi en ansøgningsblanket liggende og hjælper gerne med at udfylde og sende den.
Alle personer der er fyldt 18. år og har nedsat hørelse kan søge tilskud hos regionen til høreapparater. Har du høreapparater i forvejen skal disse være 4 år gamle - før der kan søges tilskud igen.