Vi yder prisgaranti gældende på Møn, Sydsjælland og Lolland Falster for samme produkt, service og vilkår.
Ja der kan altid aftales en prøveperiode, så høreapparaterne kan afprøves i de vante lytte omgivelser, inden evt. køb.
Alle høreapparater der udleveres i Hørerøret har udvidet garanti. Dette betyder, at du kan få et erstatningsapparat, hvis du er uheldig at miste et høreapparat. Der vil dog være en mindre selvrisiko.
Det er OTICON der leverer batterier til alle borgere der har høreapparater uanset om de er udleveret via det offentlige eller privat. Batterier er gratis og kan bestilles her: https://www.oticon.dk/hearing-aid-users/bestil-batterier
I det offentlige låner man høreapparaterne som et hjælpemiddel. Der vælges det bedste men billigste høreapparat til den enkelte. Der er tit lang ventetid på de offentlige høreklinikker - også når der er behov for kontrol og justering. I en privat høreklinik, som Hørerøret, køber man høreapparaterne og kan få tilskud til dette fra Regionerne. Her er du selv med til at vælge hvilket høreapparat du har behov for. Vi bruger altid de sidste nye høreapparater der er på markedet med den bedste teknologi. Der er god tid til høretest, tilpasning og efterkontrol.