Om høretab

Vent ikke for længe !

Det kan være svært at erkende, at hørelsen ikke er så god længere … Og det kan være et stort skridt at få bestilt tid til en høretest – og et endnu større skridt at komme i gang med at bruge høreapparater. Derfor er det vigtigt, at du gør det i et tempo, hvor du selv kan følge med og er klar.

Mange ved ikke hvilke helbredsmæssige konsekvenser der kan være ved at vente for længe, eller hvor meget en hørenedsættelse kan påvirke deres nærmeste. Med rette oplysning om dette, kan du træffe den rigtige beslutning omkring din hørelse.

hoereroeret-vent-ikke-for-laenge-med-hoereapparat-w20

Ulemper hvis du venter med høreapparat

Hvis du udskyder til du er svært udfordret:

 • Øget træthed og koncentrationsbesvær
 • Hjernens evne til at skelne ord mindskes
 • Tilvænningen bliver mere krævende og flere høreapparater ender i skuffen
 • 89% øget risiko for demens ved let høretab pga. den kognitive belastning

Flere undersøgelser peger på at der er øget risiko for at udvikle følgesygdomme som depression, Alzheimers og demens, hvis ikke hørenedsættelsen afhjælpes med høreapparater. Ved en hørenedsættelse bliver stimuleringen af hjernen reduceret på grund af færre lydinput. Som følge deraf bliver de tilsvarende områder i hjernen mindre aktive. Dette kan sætte gang i en masse følgevirkninger.

 • Det kan blive sværere for dig at huske hvad der bliver sagt, fordi hjernen bruger øget energi på at forstå det, der bliver sagt.
 • Du kan være i større risiko for at falde, fordi hjernens hørecenter ikke har hele lydbilledet at navigere efter.

Den manglende stimulering af hjernen og mentale belastning sætter dig i større risiko for kognitiv tilbagegang. Det er heldigvis nemt at forhindre, ved at anskaffe dig et apparat med en teknologi, som sikrer den bedst mulige lyd til din hjerne.

Evnen til at høre ...
er nøglen til verden omkring os

Fordele når du får høreapparat i tide

Hvis du får høreapparater når behovet opstår:

 • Holder din hjerne sund og bevarer dine kognitive evner
 • Gør det lettere at vænne dine ører til den nye lyd
 • Vær inkluderet i samværet med andre uden øget træthed
 • Undgå at skrue op med streaming af lyd direkte fra mobil og TV til dine ører
 • Bevar dit liv uden begrænsninger og med større livskvalitet

Hvordan finder du de bedste høreapparater?

Find en fri og uafhængig klinik, som sælger høreapparater fra flere leverandører.

På den måde kan dine behov og ønsker bedst blive opfyldt. Flere store kæder er ejet af en enkelt af høreapparat-producenterne, hvilket begrænser dine valgmuligheder. Vi er alle sammen forskellige og har ikke de samme behov. Og derfor vigtigt at få en høreløsning der matcher netop din livsstil og smag.

Høreapparater er i dag meget små og diskrete og fås i mange forskellige modeller, design og farver. Vigtigst er dog teknologien bag. De bedste høreapparater tilpasser sig helt automatisk efter lydende omkring dig. Dette sikrer dig en optimal lyd i de mere krævende lyttemiljøer.

Se mere om høreapparater her:

Hørelsen er vigtig for dine relationer

Hver 6. dansker har nedsat hørelse

Vores evne til at høre, er helt fundamentalt nøglen til verden omkring os. Omkring hver 6. dansker har en nedsat hørelse. God hørelse er alfa og omega for god kommunikation og gode relationer. Holdes hørelsen optimal øges trivslen både hos dig der har nedsat hørelse og dine omgivelser.

For mange tager det op til 7 år at erkende at de har en hørenedsættelse. Det er alt for lang tid, og kan have mange ulemper … KLIK HER for at se alle ulemper.

hoereroeret-hver-sjette-dansker-har-nedsat-hoerelse-w20

Hentyder pårørende til din nedsatte hørelse?

Har du selv oplevet, at det af og til kniber med at høre eller hentyder dine nærmeste til, at du ikke hører alt hvad de siger

Skrues TV op til gene for dine nærmeste

Har du hørt dig selv sige, “Jeg kan høre hvad du siger, men jeg forstår ikke hvad du siger”

Bogstaverne “s, “f”, “sh” og “t” er svage konsonanter som ofte først bliver udfordrende at høre. Det samme gælder kvinder og børns lyse stemmer. Ofte sker en hørenedsættelse så langsomt, at du ikke selv ved, hvad du ikke hører. Derfor er det ofte pårørende omkring dig, som først bliver opmærksom på hørenedsættelsen. Vær derfor åben for de bekymringer dine nærmeste har.

For nogle er det lige så naturligt at få høreapparater som at få briller. Andre taler ikke højt om deres hørenedsættelse. Men hvis du vil leve et rigt og varieret liv, er det dog en god idé ikke at lade stå til.

Ved at få tjekket din hørelse, passer du på dit helbred, på samme måde som når vi får tjekket blodtrykket. Tag eventuelt en partner i hånden og få taget en høretest sammen. Der kan sagtens være nedsat hørelse, uden det er det rigtige tidspunkt at få høreapparater. Dette kan en høretest afklare … KLIK HER for at se mere om høretest.

Anbefaling


Årlig høretest ... GRATIS


Som audiologist anbefaler jeg en årlig høreprøve, så din høre-rejse kan starte på rette tidspunkt. Det er nemlig vigtigt at du ikke får høreapparater hverken for tidligt eller for sent.

En høretest kan vise hvornår din hørenedsættelse har nået det optimale stadie til at starte tilvænning af høreapparater.

Ved at starte på rette tidspunkt, vil tilvænningen og forløbet blive meget lettere for dig. Venter du for længe, vil det ikke blot blive sværere for dig at vænne dig til en verden med flere lyde. Din hjerne vil også blive påvirket af færre lydinput, også selvom du ikke selv bemærker det.

hoereroeret-hoereundersoegelse-w20