Ja. Kommunen giver refusion med den procentsats du er bevilget.
Helbredstillæg bevilges af kommunen. Du bevilges en procentsats som kommunen beregner ud fra din indtægt og formue. Der kan bevilges op til 85% helbredstillæg. Førtidspensionister på den gamle ordning fra før 2003 kan også søge om helbredstillæg. Gå ind i borgerservice eller på www.borger.dk