Persondatapolitik

Vi tager dine persondata seriøst. Denne Persondatapolitik hjælper dig med at forstå hvordan vi indsamler, anvender og beskytter dine personlige oplysninger, hvem vi deler med og hvordan du kan få indsigt i dine persondata.


Ændringer til vores Persondatapolitik opdateres løbende på denne side. Du bør derfor regelmæssigt tjekke for ændringer.

Senest opdateret d. 29/11-2018

Rikke Svaneeng
Indehaver

Telefon 21 48 10 75

Hvem er vi

Webstedsadressen : https://hoereroeret.dk ejes af Rikke Svaneeng ApS (CVR 37128058).

Rikke Svaneeng ApS indsamler og behandler persondata med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Persondatapolitik. Rikke Svaneeng ApS er dataansvarlig i forhold til behandlingen af persondata til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til behandling af dine persondata, kan du kontakte Rikke Svaneeng:

Telefon: 21 48 10 75
Email: mail@hoereroeret.dk

Hvilke persondata har vi

Vi indsamler og behandler både almindelige og følsomme persondata som led i varetagelse af vores virksomhed.  Vi har også persondata på børn.

Vi behandler kun persondata, der er relevante og tilstrækkelige i forbindelse med dit kundeforhold hos Rikke Svaneeng ApS, og vil typisk være følgende oplysninger:

 • Kundeoplysninger
  • Kontaktoplysninger, som du giver os i forbindelse med indsendelse af kontaktformularer (f.eks. navn, email-adresse, besked, IP-adresse).
  • Kontaktoplysninger, som du giver os i forbindelse med ønske om at blive ringet op (navn, telefonnummer).
  • Personoplysninger, som du giver os i forbindelse med dit kundeforhold (herunder CPR-nummer til offentlige tilskudsordninger).
  • Helbredsmæssige oplysninger, som du giver os i forbindelse med dit kundeforhold og som er nødvendige for at udføre vores services.
 • Cookies
  • Vi anvender cookies på dette websted. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den. Du kan læse mere om brugen af cookies samt formål og relevans i vores Cookiepolitik.
 • Sikkerheds-logs
  • IP-adressen til besøgende, bruger-id for indloggede brugere og brugernavn for loginforsøg er betinget logisk for at kontrollere skadelig aktivitet og for at beskytte webstedet mod bestemte typer angreb. Eksempler på forhold når logging opstår, omfatter loginforsøg, log-ud anmodninger, anmodninger om mistænkelige webadresser, ændringer til webstedets indhold og opdateringer af adgangskode. Disse oplysninger opbevares i 90 dage.

Hvordan bruger vi persondata

Vi anvender dine persondata til opfyldelse af nedenstående formål og udelukkende i det omfang det anses for værende nødvendigt i henhold til gældende ret.

 • Kundeadministration – Oprettelse og administration af dit kundeforhold som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af kunderegister, fakturering, inkasso og markedsføring. Vi anvender ikke persondata fra kontaktformularer m.v. til markedsføring, medmindre du giver samtykke til dette.
 • Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som vi er underlagt i forbindelse med drift af virksomheden.
 • Sikkerhedshåndtering – Data om din IP-adresse og anvendte browser logges for at hjælpe med at opdage spam og ulovlige loginforsøg. IP-adresse fra besøgende, bruger-id for indlogget brugere og brugernavn for loginforsøg er nødvendige for at kontrollere skadelig aktivitet og for at beskytte webstedet mod bestemte typer angreb. Dette websted skannes for potentiel malware og såbarheder af Sucuri.

Vi anvender ikke automatiserede afgørelser og profilering.

Hvis vi ønsker at anvende dine persondata til andre formål end det oprindelige, vil vi kontakte dig og indhente nyt samtykke.

Det er vigtigt at alle persondata er korrekte og opdaterede. Vi beder derfor om underretning af eventuelle ændringer i dine persondata, så vi altid kan sikre korrekte og opdaterede persondata.

Hvem deler vi persondata med

Vi benytter tjenesteydelser fra tredjeparter til opbevaring af data (backup, cloud-løsninger m.v.) og behandling af data (analyser, statistik m.v.).

Vi anvender kun databehandlere der understøtter GDPR (EU databeskyttelsesforordningen).

Vi kan vælge at videregive, overlade eller give adgang til persondata til andre serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift i virksomheden, f.eks. i forbindelse med ekstern administration af IT-systemer, analyseopgaver, markedsføringopgaver, inkasso, revision, juridisk bistand m.v. Videregivelse, overladelse eller adgang til persondata er betinget af indgået databehandleraftale og/eller konsulentaftale inklusiv fortrolighedsklausul.

Persondata videregives ikke, medmindre dette er nødvendigt for at udføre vores virksomhed eller opfylde dine behov.

Vi benytter cookies, som du kan læse mere om på siden Cookiepolitik.

Itheme Security

Dette websted er en del af et netværk af websteder, der beskytter mod distribuerede Brute-Force-Attacks. For at aktivere denne beskyttelse, deles IP-adressen fra de besøgende, der forsøger at logge ind på webstedet, med en tjeneste, der leveres af ithemes.com. For flere detaljer henvises til Ithemes Privacy Policy.

For at sikre fil integritet trækker iThemes Security data fra wordpress.org, ithemes.com og amazonaws.com. Ingen personlige data sendes til disse websteder.

 • Forespørgsler hos wordpress.org omfatter WordPress-versionen, webstedets lokalitet, en liste over installerede funktioner (plugins) og en liste over de enkelte funktioners version.
 • Forespørgsler hos ithemes.com og amazonaws.com omfatter de installerede iThemes produkter og deres versioner.
 • For wordpress.org oplysninger om privatlivspolitik, se venligst WordPress Privacy Policy.
 • For ithemes.com oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger, se venligst iThemes Privacy Policy.
 • Forespørgsler til amazonaws.com er indholdsbaseret og styres af iThemes.com, som er dækket af Amazon Web Services Data Privacy Policy.

Sucuri

Dette websted skannes for potentiel malware og sårbarheder af Sucuri SiteCheck. Vi sender ikke persondata til Sucuri, men Sucuri kan finde persondata offentliggjort (f.eks. i kommentarer) under deres skanning.

I forbindelse med Sucuris sikkerhedscheck, kontaktes ithemes.com som en del af processen for at afgøre, om webstedet understøtter TLS / SSL-anmodninger. Ingen personlige data sendes til ithemes.com som en del af denne proces. Anmodninger til ithemes.com omfatter webstedets URL. For flere detaljer om ithemes.com privatlivpolitik henvises til Ithemes Privacy Policy.

Hvor længe opbevarer vi persondata

Persondata opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen.

Vi opbevarer ikke persondata længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet. Opbevaringsperioden afhænger af karakteren af oplysninger og baggrunden for opbevaring. Der kan derfor ikke angives en generel tidsramme for hvornår persondata slettes.

 • Persondata – slettes på forsvarlig vis, når der ikke længere er brug for dem. Gamle backups kan fortsat indeholde slettet persondata. Backups opbevares i 90 dage.
 • Oprettet brugere – For brugere som opretter sig på vores websted, gemmer vi den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere eller slette deres egen brugerprofil til enhver tid (med undtagelse af brugernavn). Webstedets administratorer kan også se, redigere og slette brugerprofiler.
 • Sikkerheds-logs  – opbevares i op til 90 dage.

Hvordan beskytter vi persondata

Persondata opbevares elektronisk, og vi har iværksat særlige sikkerhedsforanstaltninger, både i interne arbejdsgange og IT-systemer for at beskytte mod uvedkommende adgang til persondata.

Vi tager løbende backup af vores datasæt (cloud-løsning) og har indgået databehandleraftaler med tredjeparter herom. Forinden er sikret at tredjeparten har betryggende sikkerhedprocedurer.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, vil vi underrette dig så hurtigt som muligt og i henhold til de fastsatte regler i lovgivningen.

Dine rettigheder

Jvf. gældende EU databeskyttelsesfordning kan du til enhver tid gøre dine rettigheder gældende:

 • Du har ret til at blive oplyst om indsamling og behandling af dine persondata.
 • Du har ret til løbende at få indsigt i hvordan dine persondata behandles.
 • Du har ret til at få berigtiget urigtige persondata og begrænset behandlingen af dine persondata.
 • Du har ret til at få slettet alle eller dele af dine persondata. (Dette omfatter dog ikke data, som vi er forpligtet til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde).
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod anvendelse og/eller videregivning af persondata til markedsføringsformål.
 • Du har ret til at få udleveret de persondata vi har om dig i elektronisk form, så de kan overføres til en anden udbyder (dataportabilitet).
 • Du har ret til at tilbagekalde samtykke vedr. dine persondata.

Hvis du ønsker at gøre brug af ovennævnte rettigheder, skal du kontakte Rikke Svaneeng på mail@hoereroeret.dk, hvorefter din anmodning behandles i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.


Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine persondata, skal det ske skriftligt til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.sal
1300 Kbh. K
Email: dt@datatilsynet.dk.