Ja. Kommunen giver refusion med den procentsats du er bevilget.