Helbredstillæg bevilges af kommunen. Du bevilges en procentsats som kommunen beregner ud fra din indtægt og formue. Der kan bevilges op til 85% helbredstillæg. Førtidspensionister på den gamle ordning fra før 2003 kan også søge om helbredstillæg.

Gå ind i borgerservice eller på www.borger.dk