Vi yder prisgaranti gældende på Møn, Sydsjælland og Lolland Falster for samme produkt, service og vilkår.