Tilskud til høreapparat

Der er flere muligheder for tilskud til høreapparater – både gennem Regionen, Kommunen eller Sygeforsikringen Danmark ... For nogen kan det virke forvirrende med de forskellige regler – men jeg hjælper altid mine kunder.


3 steder med tilskud til høreapparat

Det offentlige tilskud til høreapparater betales af Regionen.

Tilskuddet er på 4.176 kr. for det første høreapparat og 2.381 kr. for det andet høreapparat. Samlet beløb 6.557 kr. Dette gælder for hele år 2021. Beløbet reguleres hvert år ved årsskiftet.

Tilskud gives til alle personer over 18 år med konstateret nedsat hørelse. Beløbet er ikke indtægts- eller formuebestemt.

Du er berettiget til tilskud hvis det er første gang du skal have høreapparater. Du skal have en henvisning fra en ørelæge med første gang der søges tilskud.

Har du høreapparater i forvejen, kan du søge tilskud, når høreapparaterne er over 4 år gamle. Tilskuddet kan søges direkte uden at besøge en ørelæge. Jeg hjælper dig igennem hele processen.

Læs mere hos Region Sjælland her www.regionsjaelland.dk/

Er du folkepensionist kan du søge om helbredstillæg hos din Kommune.

Kommunen beregner en procentsats ud fra din indtægt og formue – og der gives refusion med den bevilgede procentsats til køb af høreapparater.

Førtidspensionister på den gamle ordning fra før år 2003 kan også søge om helbredstillæg.

Gå ind i din lokale borgerservice eller på www.borger.dk

Til medlemmer i gruppe 1 eller 2 ydes tilskud til køb af høreapparater på 1.500 kr. pr. høreapparat.

Til medlemmer i gruppe 5 er tilskuddet på 1.000 kr. pr høreapparat. Dog max 50% af det samlede fakturabeløb.

Læs mere på  www.sygeforsikring.dk/

hoereroeret-kontakt-kunde-800x800-w20